Vznik studie využitelnosti stávající části hotelu a přístavby.

V roce 2021 proběhlo zpracování projektové dokumentace dle schválené studie.

Poté následoval nákup sousedních pozemků nutných pro realizaci uceleného stavebního komplexu.